sobota 24. ledna 2015

Freedom

Volnost. Pocit, který chce každý z nás zažívat. Má mnoho podob a co člověk, to jiná představa. Chápu, proč je zažité říkat "cítit se volný jako pták". Oni mají opravdu v mnohém pro nás až neuvěřitelné možnosti díky svým křídlům. Jen tak se vznesou a mohou odletět kamkoliv si usmyslí (v nadneseném smyslu slova)..svobodu pohybu, času. Že to toho ptáka stojí hodně sil a je to i nebezpečné, je už věc jiná. Ale už jen ta představa, že podobnou volnost máme, je snová. 
Freedom. Feeling that each of us want to experience. It has many forms and everybody has it's own idea about it. I understand why it is rooted to say "feel free like a bird". They have so many incredible opportunities (instead of us) to feel the freedom because of their wings. They just can "take off" and fly anywhere they want (in exaggerated sense)..freedom of movement, freedom of time. The other thing is that it is dangerous for that bird to fly and it costs lot of energy. But just the idea we have freedom like they have, is such a dream.

neděle 18. ledna 2015

From Sacre Coeur to Saint-Germain

Chybí mi sníh. Zima na blátě, s otravným suchým větrem, to není zima, kterou si pamatuju z dětství. A tak toužím..toužím po výletu za město, na zasněžené pláně, kde nám ta bílá hmota bude praskat pod nohama..kde vybalíme z ruksaku termosku s horkým čajem, abychom se zahřáli..kde se budeme těšit na hustou gulášovou polévku s chlebem v hájence na kopci, který si poctivě vyšlapeme. 

neděle 11. ledna 2015

Jeans are a must! ($100 giveaway)

Postupem času, jak jsem dospíval, měnil se ze studenta na pracujícího člověka, tvořil jsem své vlastní "já" a věnoval se množství různorodých věcí, měnil se i můj vkus. Sportovní bundy vystřídaly kožené kříváky, přibylo několik sak, trička s potisky jsem vyměnil za jednodušší basic kousky. Ale pokud by bylo pořeba identifikovat stálici mého šatníku, která má v něm zastoupení už od rané puberty (a jsem přesvědčený, že v něm bude i několik dalších let), je to džínovina. Pevný a odolný materiál, v několika odstínech modré, šedé a černé. Myslím si, že kvalitní pánské džíny úzkého střihu, košile a bunda z denimu, jsou nenahraditelné kousky šatníku každého muže. Dají se nosit na spousty způsobů a kromě pracovního pohovoru a vysokospolečenských událostí je můžete oblékat prakticky dennodenně.
Over time, as I grew up, changing from student to working man, I formed my own "I" and followed lot of different things, so changed also my style. Sport jackets were replaced by leather biker jackets, I added several blazers, t-shirts with prints were changed for simpler basic pieces. But if it is necessary to identify the evergreen in my closet, which is represent there from early teen age (and I am sure that there will be for many next years), it is denim. Strong and durable material, in several shades of blue, grey and black. I think that quality mens jeans in narrow cut, shirts and jackets from denim, are irreplaceable pieces of every man's closet. They can be worn in many ways and except job interview and high-society events, you can wear them almost every day.  

neděle 4. ledna 2015

How to keep your New Year's resolutions

Předsevzetí. Už několik let si je NEdávám. Proč si je lidé dávají? A proč zrovna se začátkem nového roku? Vždyť kdy začíná nějaký nový rok? A proč zrovna 1. leden? Řídíme se tím, co někdo kdysi dávno někde rozhodl. Že rok se bude počítat od 1. ledna a ne třeba od 1. května. 

Resolutions. For several years I don't put New Year's resolutions. Why do people put them? And why at the start of new year? After all, when new year begins? And why on January 1st? We are guided by something what somebody somewhere decided a long time ago, that year will be calculated from 1st January and not necessary from 1st May.